دفتر مرکزی:
تهران، میدان ونک، شیراز شمالی، خیابان زاینده رود، شماره 16
تلفن: 6-88609741
فکس: 88609751

آدرس کارخانه :
کیلومتر 25 جاده مخصوص کرج، کوچه پلیکان، پلاک 110
تلفن : 02632321667
فکس: 02632321669

info@nahampala.com