یونیت فیلتراسیون با حمل کننده بشکه 200 لیتری

شارژ و تخلیه روغن مخازن هیدرولیک و روانکاری یکی از حساس ترین فعالیت هایی است که در کارخانجات انجام می پذیرد. علاوه بر آنکه روانکار نو قبل از شارژ بایستی فیلتر شود، جابجایی بشکه های سنگین محتوی روغن نیز یکی از مشکلات رایج در سایت ها می باشد.

سهولت در حمل و جابجایی بشکه های روغن و فیلتراسیون محتویات آن همزمان با تخلیه در مخزن از مزایای دستگاه مذکور است.

یونیت حمل بشکه مجهز به بالابر هیدرولیک، پمپ 40 لیتر بر دقیقه و فیلتر 10 میکرون بوده وعلاوه بر امکان جابجایی، قابلیت فیلتراسیون جهت تخلیه یا شارژ روغن های مختلف را نیز دارا می باشد.