CF6   یک پوشش ضد خوردگی ترموپلاستیک می باشد که قابلیت جداسازی آسان داشته و برای اولین بار در ایران توسط مهندسی نهام پالا طراحی و ساخته شده است.

این پوشش با تراوش تدریجی نوعی از روغن محافظ، مانع زنگ زدگی و خوردگی سطوح تجهیزات حساسی می شود که در معرض رطوبت ، آلودگی و تخریب قرار دارند. حداقل عمر مفید پوشش CF6   ده سال می باشد.