اگر چه تکنولوژی فیلتراسیون الکترواستاتیک قریب 30 سال است که در صنایع مختلف دنیا به کار گرفته شده و نتایج فوق العاده آن توسط موسسات تحقیقاتی مختلف مورد تایید قرار گرفته است، اما مزایای چشمگیر این فناوری تا کنون در کشور ما از نظر دور مانده است.

فناوری فیلتراسیون الکترواستاتیک بر اساس قطبی شدن ذرات میکرونی موجود در روغن در مجاورت میدان الکتریکی بسیار قوی می باشد.

بر اساس تئوری dielectrophoresis  ذرات ساب میکرونی موجود در روغن نظیر وارنیش، پس از قرار گیری در یک میدان الکتریکی غیر یکنواخت قطبی شده و تحت تاثیر نیروی ایجاد شده به سمت مرکز میدان الکتریکی حرکت می کنند .

در نهایت ذرات جمع آوری شده در لابلای المان های سلولزی موجود در دستگاه به دام افتاده و جداسازی می شود.

مهم ترین مزیت فیلتراسیون الکترواستاتیک در مقایسه با فیلتر های رایج، امکان جداسازی ذرات ساب میکرونی موجود در روغن مانند وارنیش و لجن  می باشد.

ذرات وارنیش حاصل از اکسیداسیون روغن که اندازه ای کمتر از یک میکرون دارند از دام فیلترهای معمولی عبور می کنند. در حالی که فیلتراسیون الکترواستاتیک  جداسازی ذرات معلق، حتی کمتر از یک میکرون را هم میسّر می سازد.

یونیت های فیلتراسیون الکترواستاتیک در دو مدل، با مخزن گرد و مخزن چهارگوش ساخته می شود. هر دو مدل گرد و چهارگوش عملکرد کاملا مشابهی دارند . مزیت یونیت گرد آسانی تعویض کالکتور آن می باشد که با سرعت بیشتری قابل انجام است اما در مقایسه با مدل چهارگوش قیمت بالاتری دارد.

در مقابل، مزیت عمده مدل چهارگوش بالاتر بودن ظرفیت جذب ذرات و ارزانی کالکتور مصرفی آن است که این امر استفاده از مدل چهارگوش را رایج تر کرده است.

مزایای فیلتراسیون الکترواستاتیک :

کاهش چشمگیر توقفات سیستم .

افزایش عمر شیرهای Servo و پروپرشنال تا سه برابر

افزایش عمر مفید روغن .

حذف کامل وارنیش و ذرات ساب میکرونی از روغن.