شرکت مهندسی نهام پالا به عنوان نماینده رسمی شرکت ایتالیایی MPFILTRI   آمادگی دارد تا کلیه فیلتر المنت های مصرفی صنایع مختلف را مطابق با استانداردهای معتبر فنی تامین نماید.

فیلتر المنت های معادل نظیر PARKER , HYDAC, REXROTH  نیز توسط این شرکت ساخته و عرضه می گردد.

علاوه بر قیمت مناسب، کیفیت کلیه فیلتر المنت های ساخته شده، توسط شرکت MPFILTRI  تضمین می گردد.