نهام پالا

امروزه با رشد روزافزون تجهیزات صنعتی و به کارگیری ماشین آلات حساس هیدرولیکی و توربین های گاز در صنایع مختلف، استفاده از روش های نوین فیلتراسیون نه یک انتخاب بلکه ضرورتی انکارناپذیر است.

مشاهده این نیاز ما را بر آن داشت تا با بررسی راه حل های موجود، بهترین فناوری ها را برگزیده و تقدیم صنعتگران گرامی کنیم.

اگر چه تکنولوژی فیلتراسیون الکترواستاتیک بیش از 20 سال است که در صنایع مختلف دنیا به کار گرفته شده و نتایج فوق العاده آن توسط موسسات تحقیقاتی مختلف مورد تایید قرار گرفته است، اما مزایای چشمگیر این فناوری تا کنون در کشور ما از نظر دور مانده است.

باور داریم که سرمایه واقعی ما ایده ها و روش های خلاقانه و مبتکرانه ماست.

ما با به اشتراک گذاشتن ایده های خود با مشتری منافع او را تامین می کنیم تا افتخار مشارکت با او را بیابیم.